زبان بدن چیست?

زبان بدن چیست?

زبان بدن چیست?

یادگیری زبان بدن در ارتباطات چه کمکی به ما میکند?

اغاز پیدایش

بازیگران سینما وپانتومیم مثل چارلی چاپلین,اغاز کننده مهارت های مربوط به زبان بدن بودند.مهارت او در بازیگری براساس میزان توانایی هایش دراستفاده از حرکات ونشانه های بدن برای انتقال مفاهیم فیلم به تماشاچیان سنجیده میشد.

زبان بدن یعنی رفتار غیرکلامی اماتعریف زبان بدن به مرور تغییر کرده وهمراه با رفتار غیرکلامی به ان نحوه گفتار و لحن هم اضافه شده است.این علم که بیش از ۳دهه ازاول ان در جهان میگذرد میتواند ناگفته های یک فرد را که بصورت کلامی بیان نمی شود به مابگوید زبان بدن گویای وضعیت درونی فرد است
خشم,عصبانیت,ارامش,شرم و ….ازجمله حالت هایی است که میتوانیم بازبان بدن نشان دهیم .همه مردم دنیا وحتی حیوانات از زبان بدن استفاده میکنند اما باید توجه کردکه این علم را بصورت غریزی نیاموختیم و به مرور زمان با بهره گیری از ابزار مشاهده و تقلید توانستیم زبان بدن خاص خودرا داشته باشیم.همانند خیلی ازچیزها که از مادر و پدر و دیگران یادگرفتیم زبان بدن هم به تدریج در ما تکمیل ودرمابعنوان یک رفتار نهادینه شد.

بیشتر سخنرانان,متخصصان وافراد تمرکز خودرا روی کلام میگذارند و توجه کمتری به لحن وزبان بدن دارند جالب است بدانید که کلام تنها ۷% میزان تاثیرگذاری در ارتباطات را دارد و لحن۳۸%و زبان بدن۵۵% میزان تاثیرگذاری را دارد

نوع کارت ویزیت,نوع دست دادن,حالات چهره,شیوه نشستن,خندیدن و روش استفاده از عینک,استفاده از تلفن همراه و….همه این حالت هارا میتوان زبان بدن نام نهاد که هرکدام معناومفهوم خاص خودرا دارد.چهره ما ۲۰۰۰حالت مختلف دارد ومیتواند تمام این حالت هارا با عضلات صورت ایحاد کند و به نمایش بگذارد.

یادگیری زبان بدن چه کمکی به ما میکند

یادگیری زبان بدن باعث میشود تا ما باتمام توان کلامی وغیرکلامی نظریات خودرا بیان کنیم و برای انتقال مفاهیم خود به افراد دیگر,زبان بدن را بیشتر به کار ببریم.
زبان بدن این امکان را به ما میدهد انچه که دیگران به ما نمیگویند یا سعی در پنهان کردن ان دارند را بفهمیم .
یکیدیگر از مزایای شناخت زبان بدن کنترل جلسات و مذاکرات است و میتوان فهمید چه کسانی علاقه به همکاری دارند وپرسشی که در ذهن دارند چیست و چگونه اطمینان لازم را ایجاد کنیم.
زبان بدن نه تنها عواطف و احساسات مارا نشان میدهد بلکه به دیگران اعلام میکند که چگونه با ما رفتار کنند و درارتباط باشند برای مثال ما خودمان شاید نتوانیم بصورت مستقیم خیلی ازحرف هارا به دیگران بگوییم ولی بازبان بدن میتوانیم ناگفته ها و احساسات را به دیگران غیر میتقیم انتقال بدهیم.

چرا زنان از قوه تشخیص بالاتری برخوردارند

وقتی دربرخورد با دیگران میگوییم احساس قلبی یا نداب درونی ام به من میگوید که دیگری به من دروغ گفته,درواقع منظورمان این است که زبان بدن و کلامش باهمخوانی ندارد.
بطور کلی دراین مورد زنان تیزتر از مردان هستند.زنان به طور ذاتی میتوانند نشانه های غیرکلامی را تشخیص دهند و رمز گشایی کنند.دلیلش هم این است که به جزئیات ریز هرمسئله به دقت نگاه میکنند.
مغز بیشتر زنان طوری سازماندهی شده است که در بحث و گفتگو هرمردی را پشت سرمیگذارد.اسکن مغز نشان میدهد که چرا زنان نسبت به مردان توانایی ارتباطی بیشتری دارند و چرا دیگران را بهتر میتوانند ارزیابی کنند.مغز زنان چهارده تاشانزده ناحیه برای ارزیابی رفتار دیگران دارند درحالیکه این آمار برای مردان چهارتاشش ناحیه است.این موضوع نشان میدهد که چگونه زنان وقتی وارد مهمانی میشوند به سرعت وضع رابطه زوج های حاضر درانجا را میفهمند و متوجه میشوند چه کسانی باهم دعوا داشته اند ویا چه کسی از چه کسی خوشش می آید.بعلاوه این دلیل خوبی برای پرحرفی زنان نسبت به مردان میباشد.

۳قانون مهم در درک زبان بدن
قانون اول:مجموعه حرکات را باهم درنظر بگیرید

یکی از متداول ترین اشتباهات خواندن زبان بدن این است که یک حرکت را جدااز سایر حرکات تعبیر کنید.مثلا خاراندن سر معانی متفاوتی دارد مانند عرق ریختن,عدم اطمینان,شوره موی سر,دروغگویی و فهمیدن اینکه کدام معنی برای کدام فرد صدق میکند بسته به حرکات همزمان فرد دارد.زبان بدن مثل هرزبان دیگری دارای واژه,جمله و نقطه گذاری است.هرحرکت مثل یک واژه تنهاست و هرواژه معناهای متفاوتی دارد.مثلا درزبان انگلیسی واژهdressingده معنی متفاوت دارد که شامل لباس پوشیدن,چاشنی غذا,مایه داخل شکم مرغ,کود است.
فقط زمانی که یک واژه با یک واژه دیگر در جمله قرار میگیرد میتوان بصورت کامل معنای ان را درک کرد.مجموعه حرکات ماهم درقالب یک جمله قرار میگیرد و نگرش واقعی شخص را لو میدهند.

قانون دوم:دنبال هم خوانی بگردید

تحقیقات نشان میدهد که تاثیر نشانه های غیرکلامی تقریبا پنج برابر کلام است.
اگر ببینید سیاستمداری برای شما سخنرانی میکند و به شما میگوید که نظرات جوانان را با اغوش باز میپذیرد درحالیکه دست به سینه ایستاده و چانه اش پایین است.ایا حرفش را باور میکنید?حالا اگر درحالیکه ضربات کوتاه وتندی روی میز می زند سعی کند متقاعدتان کند که فرد دلسوزی است چطور?

(وقتی صحبت شخص با زبان بدن او در تضاد است زبان بدن, کلامش را نادیده میگیرد)

قانون سوم:حرکات شخص را در چارچوبی که رخ میدهد بخوانید

همه حرکات باید در چارچوبی که رخ میدهند تعبیر شوند.مثلا اگر فردی دریک روز برفی دست به سینه درحالیکه پاهایش را محکم روی هم انداخته و چانه اش هم رو به پایین است به احتمال قوی به این معناست که سردش شده ومعنای واکنش دافعی نمیدهد.اما اگر همان شخص باهمان حالات سرمیز فروش روبروی شما نشسته باشد به درستی میتوان حرکت اورا به این معنا دانست که نسبت به پیشنهاد شما احساس منفی دارد.

چرا لبخند واگیردار است?

نکته جالبی که درباره لبخند وجود دارد این است که خندیدن مسری است واگر شما لبخند بزنید طرف مقابل شما نیز می خندد,حتی اگر این خندیدن واقعی نباشد.
تحقیقاتی که پروفسور اولف دیمبرگ در دانشگاه اوپسالای سوئد انجام داده است نشان میدهد دهن بصورت ناخوداگاه جذب حرکات وعضلات طرف مقابل میشود.
اودراین ازمایش بااستفاده از تجهیزاتی که علائم الکتریکی را دریافت میکنند میزان فعالیت عضلات صورت ۱۲۰داوطلب را در هنگام مشاهده تصویر چهره های شاد و عصبانی اندازه گرفت.به هرداوطلب گفته شده بود که بادیدن این تصاویر اخم کنند,بخندند یا بی حرکت بمانند. ازانها درخواست شده بود چهره ای به خودبگیرند که نقطه مقابل حالت تصویر بود.مثلا با اخم به تصویر لبخند نگاه کنند.افراد درمقابل تصاویر لبخند به راحتی عکس العمل لبخند را انجام میدادند اما درمقابل تصویر ناراحتی نمی توانستند حالت خنده را به راحتی نمایش دهندالبته همه سعی میکردند که به صورت اشکارا درمقابل این تصویر منفی عکس العملی مثبت از خودنشان دهند اماباتوجه به حرکات عضلات این عکس العمل دروغین کانلا مشهود بود.
استاد روت کمپبل ازدانشگاه کالج لندن,اعتقاد دارد که یک عصب منعکس کننده در مغز ماهست که قسمت مربوط به تشخیص چهره ها وحالات شخص را فعال می نماید وباعث واکنش اینه ای فرد میشود درواقع افراد درمقابل عکس العمل فرد مقابل خود یک کپی برداری را انجام میدهند.
بنابراین توصیه میشود که همیشه برای برقراری ارتباط بهتر باطرف مقابل خود سعی کنید که لبخند بزنید واین عمل باعث خواهدشد که طرف دیگر نیز رفتاری مناسب تر از خود نشان دهد.


علم ثابت کرده است که لبخند زدن باعث ایجاد رفتاری مناسب تر در طرف مقابل شما می شود

دوستان وهمراهان گرامی امیدوارم ازاین مقاله بهترین بهره را برده باشید.

مدرس و مربی مهارت های فنون مذاکره و زبان بدن

مجموعه ارتباطات نوین
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.