روش های سخنرانی جذاب!

روش های سخنرانی جذاب

چطور یک سخنرانی جذاب داشته بایم؟ سخنرانی یکی از ابزار های بسیار قدرتمند برای بیان ایده ها و انتقال دانش خودمان به دیگران می باشد. افرادی که فن بیان خوبی دارند معمولا از درآمد، جایگاه اجتماعی و شغلی بالاتری برخوردارند. با توجه به این قطعا یادگیری روش های سخنرانی جذاب خالی از لطف نیست! امروزه […]

زبان بدن چیست و چطور زبان بدن خوبی داشته باشیم؟

چطور زبان بدن خوبی داشته باشیم؟

زبان بدن چیست وچطور زبان بدن مناسبی داشته باشیم؟ زبان بدن چیست؟ زبان بدن به طور کلی شامل ارتباطات غیر کلامی ما در یک گفت و گو یا ارتباط را شامل می شود، و نکته جالب توجه این است که زبان بدن بخش عمده ای از ارتباطات ما را شکل می دهد، و ما قصد […]