بدنه سخنرانی

میانه سخنرانی

بدنه (میانه) سخنرانی خب دوستان در این مقاله می خواهیم در مورد بدنه سخنرانی یا همان میانه سخنرانی صحبت کنیم، این قسمت از سخنرانی بخش اصلی سخنرانی ما است. یعنی جایی که ما قرار است تمام مطالبی را که از قبل آماده کرده ایم رابیان کنیم. خب همان طور که گفتم این قسمت از سخنرانی […]

کتاب چگونه بر ترس از سخنرانی غلبه کنیم؟

کتاب چگونه بر ترس از سخنرانی غلبه کنیم؟

در کتاب چگونه بر ترس از سخنرانی غلبه کنیم؟ راهکارهای کاملا عملی برای غلبه بر ترس از سخنرانی را گفته ایم که می توانید با استفاده از این راهکارها بر ترس از سخنرانی غلبه کرده و یک سخنرانی عالی داشته باشید.