مهم ترین اصل در سخنرانی

سخنرانی

در این مقاله قصد داریم در مورد مهم ترین اصل در سخنرانی صحبت کنیم، بحثی که به نظر من انقدر مهم است که اگر به آن توجه نکنیم عملا در سخنرانی یک بازنده خواهیم بود. دانلود کتاب ترس از سخنرانی واقعا مهم نیست چقدر آماده باشید و چقدر تمرین کرده باشید تا زمانی که مهم […]